Truyền thống
Tin tức - Hoạt động
Tập san
Chuyên mục khác
Dạy và học
    Kế hoạch công tác
    Phân công giảng dạy
    Khen thưởng - Kỷ luật
    Chuyên cần
Quản lý trường học
Thư viện ảnh - Video
Thư giãn
Hội đồng chuyên môn
THI HỌC KỲ II
Đoàn trường
Lịch công tác
Văn bản- thông báo
Thành tích
Thời Khóa Biểu
Trang TT Bo GD&DT
So GD&DT Quang Tri

KHỐI 12 - 2009-2010 - BAN KHXH
 

SBD   HODEM               TEN    TO   LY   HO   SI   VA  AN

586   Trần Thị Thiên      AN     75   40   30   35   50  50

587   Nguyễn Bình Đại     CẢNH   75   55   50   50   30  40

588   Mai Thị             CẨM    70   60   60   50   50  50

589   Nguyễn Đức          CƯỜNG  65   35   50   30   55  30

590   Đặng Thị Hải        DƯƠNG  75   65   50   65   60  50

591   Trần Trí Việt       ĐỨC    75   40   50   50   35  60

592   Nguyễn Thị An            75   40   50   50   40  50

593   Nguyễn Thị Thu           75   40   50   50   60  50

594   Hà Thị Thu          HẰNG   75   35   50   35   55  55

595   Phan Thị Diệu       HẰNG   75   60   65   60   85  80

596   Hoàng Thị Kim       LIÊN   70   35   50   50   50  70

597   Huỳnh Thị Mỹ        LIÊN   70   50   20   50   40  65

598   Nguyễn Thị Diệu     LINH   75   30   25   40   55  35

599   Nguyễn Thị Thuỳ     LINH   70   50   10   50   65  50

600   Nguyễn Thái         LUỸ    75   60   30   20   55  35

601   Hoàng Trần Ly       NA     75   50   25   50   50  55

602   Mai Thị Ly          NA     65   30   25   35   55  40

603   Nguyễn Thị Ly       NA     75   50   50   35   60  65

604   Lê Thị Thanh        NGA    75        20   50       50

605   Nguyễn Thị Quỳnh    NGA    75   30   50   35   50  55

606   Nguyễn Thị Thanh    NGÂN   75   40   60   40   55  60

607   Võ Yến              NHI    70   35   60   25   50  60

608   Cao Thuỳ            NHUNG  75   45   50   40   70  60

609   Phạm Thị Như        QUỲNH  75   50   50   0    50  40

610   Nguyễn Thị          TÂM    70   50   50   55   85  80

611   Trần Vân            THẢO   70   40   30   55   65  60

612   Cao Hữu             THẮNG  75   50   50   40   40  45

613   Lê Thị Minh         THƠ    70   35   50   55   40  70

614   Lê Thị              THUYỀN 75   40   60   50   50  60

615   Trương Thị          THUÝ   70   40   65   35   35  60

616   Hoàng Thị Nhân      TÌNH   70   30   65   50   70  65

617   Lê Thị Bảo          TRANG  65   25   50   40   40  40

618   Nguyễn Thị Mai      TRANG  75   60   50   55   85  70

619   Trần Công           TUẤN   75   35   50   40   60  50

620   Hoàng Văn           TỨ     70   50   50   50   50  55

621   Võ Nguyễn Đoan      UYÊN   75   65   80   55   75  80

622   Lê Thị Tuỳ          VƯƠNG  75   45   20   50   60  45

623   Lê Thị Hồng         YẾN    75   40   65   50   50  60   
Trang chủ    |   Truyền thống    |   Tin tức - Hoạt động    |   Tập san    |   Dạy và học   
Bảnn quyền thuộc trường THPT Ðông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin – Viễn Thông Quảng Trị. ÐT:053.3556.911
Luợt truy cập: 1545240