Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Cuộc thi Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn
Cập nhật 15/02/2017 Lượt xem 5673

        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH                                                    CỘN

ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ                  Đông Hà, ngày 14  tháng 02 năm 2017

                     Số: 17/ TB-ĐT                                    

THÔNG BÁO

(V/v tham dự cuộc thi Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng

của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn)

 

Kính gửi:             

                                       - Giáo viên chủ nhiệm các lớp.

                                        - BCH các chi đoàn

 

Thực hiện kế hoạch số 199 - CV/ĐTN của BCH Đoàn Thành phố Đông Hà, ngày 30 tháng 11 năm 2016 về việc tổ chức cuộc thi: “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn”. BTV Đoàn trường triển khai cuộc thi đến các Chi đoàn với nội dung sau:

 

I. Đối tượng:

1. Đoàn viên, thanh niên trong toàn trường

2. Mỗi chi đoàn đầu tư 01 bài viết có chất lượng cao tham gia dự thi.

II. Nội dung câu hỏi:

1.     Hãy nêu những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn đối với cách mạng Việt Nam.

2.     Tác phẩm “Đề cương cách mạng miền Nam” được đồng chí Lê Duẩn soạn thảo vào thời gian nào? Hãy nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của tác phẩm trên.

3.     Bạn hãy cho biết những đóng góp và tình cảm của đồng chí Lê Duẩn đối với quê hương Quảng Trị.

4.     Hãy giới thiệu một tác phẩm văn học nghệ thuật viết về đồng chí Lê Duẩn mà bạn tâm đắc nhất.

5.     Suy nghĩ của bạn về câu nói của đồng chí Lê Duẩn: “Tuổi thanh niên là tuổi để cống hiến. Nếu chúng ta nghĩ nhiều đến hưởng thụ, đặt hưởng thụ cá nhân cao hơn tinh thần phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, tức là chúng ta đã hạ thấp phẩm chất của người thanh niên cách mạng, đã sống hoài, sống uổng những ngày đẹp nhất của đời mình”? Học tập tấm gương cao đẹp của đồng chí Lê Duẩn, tuổi trẻ hôm nay cần làm gì để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phát triển?

III. Yêu cầu về bài dự thi:

- Phải trả lời đủ 5 câu hỏi, bài thi viết bằng tay trên khổ giấy A4, có hình ảnh minh họa

- Bìa ghi rõ: Bài dự thi: “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn” và các thông tin cá nhân.

- Tài liệu tham khảo tại file đính kèm.

IV. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Các chi đoàn nộp bài dự thi vào sáng thứ 2, ngày 20, tháng 02, năm 2017.

- Địa điểm : Tại văn phòng đoàn trường.

BCH Đoàn trường yêu cầu các Chi đoàn, các tập thể lớp các cá nhân liên quan phổ biến cụ thể đến thanh niên và phối hợp với GVCN để thực hiện tốt các nội dung mà Đoàn trường yêu cầu.     

 

XÁC NHẬN CỦA BGTRƯỜNG                                 TM/ BCH ĐOÀN TRƯỜNG

        K.T Hiệu trưởng n                                    P. Bí thư

 

 

 

                                                                       Lê Anh Phong

         Phó Hiệu trưởngPhoï Hiãûu træåPhó hiêuíng                               

 Ngô Quyết Chiến 

 

                                    Ngô Quyết Chiến                                                                

   

 

 

Video

 • Quảng trị

  Quảng Trị yêu thương

  Xem tiếp >>
 • QUỸ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO KHKT

  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng

  Lớp:I

  Khóa: 1998 - 2001

  Ủng hộ: 2 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:G

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:T

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:A1

  Khóa: 1997-2000

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG

  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A2

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thanh Long

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp D

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp K

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp H

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp G

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp E

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Sỹ Trị - Lớp D

  Khóa: 1983 - 1986

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể cựu học sinh ở Chi cục Hải quan Quảng Trị

  Khóa: Nhiều khóa

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 2014-2017

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Thị Thuý Nhi - Lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thị Kim Thoa – Lớp I

  Khóa: 2001-2004

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Bảo Châu – Lớp B2

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng – Lớp I

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Phạm Bằng Giang – Lớp B

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A

  Khóa: 2000-2003

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp B

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Xuân Nam

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Công ty cổ phần Tân Hiếu – Số D29 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông – Hà Nội: 54 triệu đồng


  LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  THỜI TIẾT - TỶ GIÁ