Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015-2016
Cập nhật 19/01/2016 Lượt xem 2257

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11

Áp dụng từ ngày 11 tháng 1 năm 2016

                                                                                                                                                                                 

Ngày

Tiết

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

11A7

11A8

11A9

11A10

11A11

Thứ 2

1

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

2

TIN - I5

TIN - I1

TOAN - T9

CNGHE - L4

TIN - I3

Anh - A1

Anh - A2

TOAN - T12

HOA - H2

Anh - A5

CNGHE - L8

3

TOAN - T9

TOAN - T11

SINH - B5

HOA - H1

Anh - A9

LY - L4

VAN - V2

Anh - A5

LY - L8

CNGHE - L9

TOAN - T13

4

SU - S2

HOA - H5

Anh - A2

TIN - I1

HOA - H2

TOAN - T2

VAN - V2

TIN - I3

Anh - A9

LY - L1

TOAN - T13

5

CNGHE - L9

Anh - A11

LY - L1

SINH - B5

TOAN - T13

TOAN - T2

TCANH - A2

HOA - H2

TIN - I3

VAN - V7

SU - S2

Thứ 3

1

VAN - V8

LY - L8

TOAN - T9

HOA - H1

LY - L1

VAN - V1

TOAN - T11

VAN - V10

Anh - A9

GDCD - G1

TOAN - T13

2

VAN - V8

Anh - A11

CNGHE - L9

Anh - A10

TOAN - T13

VAN - V1

TOAN - T11

VAN - V10

SU - S2

HOA - H5

CNGHE - L8

3

GDCD - G4

TOAN - T11

HOA - H1

SU - S2

VAN - V9

HOA - H5

HOA - H3

CNGHE - L4

HOA - H2

TIN - I5

LY - L8

4

HOA - H3

HOA - H5

VAN - V1

LY - L4

CNGHE - L9

DIA - Đ3

Anh - A2

HOA - H2

VAN - V10

TOAN - T4

VAN - V9

5

TIN - I5

SU - S2

Anh - A2

TOAN - T5

DIA - Đ3

CNGHE - L4

LY - L2

TOAN - T12

VAN - V10

TOAN - T4

HOA - H2

Thứ 4

1

Anh - A4

TOAN - T11

Anh - A2

VAN - V10

Anh - A9

HOA - H5

TIN - I3

TOAN - T12

LY - L8

LY - L1

Anh - A6

2

TCANH - A4

SINH - B3

TCANH - A2

VAN - V10

LY - L1

TIN - I3

CNGHE - L9

TOAN - T12

CNGHE - L8

SU - S2

DIA - Đ3

3

HOA - H3

GDCD - G3

TIN - I1

TOAN - T5

TCANH - A9

SINH - B2

Anh - A2

HOA - H2

TOAN - T2

HOA - H5

LY - L8

4

SINH - B3

CNGHE - L9

SINH - B5

TIN - I1

GDCD - G3

SU - S2

HOA - H3

TIN - I3

TOAN - T2

VAN - V7

HOA - H2

5

LY - L2

TIN - I1

CNGHE - L9

SINH - B5

HOA - H2

GDCD - G3

SINH - B3

DIA - Đ3

Anh - A9

VAN - V7

SINH - B2

Thứ 5

1

Anh - A4

CNGHE - L9

DIA - Đ2

GDCD - G3

VAN - V9

LY - L4

TIN - I3

VAN - V10

CNGHE - L8

TIN - I5

Anh - A6

2

LY - L2

LY - L8

VAN - V1

VAN - V10

VAN - V9

HOA - H5

HOA - H3

LY - L4

TCANH - A9

SINH - B2

GDCD - G1

3

HOA - H3

DIA - Đ2

VAN - V1

Anh - A10

TIN - I3

Anh - A1

GDCD - G3

CNGHE - L4

VAN - V10

CNGHE - L9

TIN - I5

4

SINH - B3

VAN - V2

GDCD - G3

DIA - Đ2

Anh - A9

SINH - B2

SU - S2

Anh - A5

TIN - I3

DIA - Đ3

VAN - V9

5

DIA - Đ2

VAN - V2

HOA - H1

CNGHE - L4

SINH - B2

VAN - V1

CNGHE - L9

SU - S2

SINH - B3

TCANH - A5

VAN - V9

Thứ 6

1

Anh - A4

HOA - H5

TOAN - T9

TOAN - T5

CNGHE - L9

Anh - A1

LY - L2

GDCD - G1

TOAN - T2

SINH - B2

Anh - A6

2

VAN - V8

VAN - V2

TOAN - T9

TOAN - T5

HOA - H2

TCANH - A1

DIA - Đ3

Anh - A5

TOAN - T2

HOA - H5

TCANH - A6

3

CNGHE - L9

TCANH - A11

SU - S2

TCANH - A10

SINH - B2

CNGHE - L4

SINH - B3

TCANH - A5

HOA - H2

TOAN - T4

TOAN - T13

4

TOAN - T9

Anh - A11

LY - L1

HOA - H1

SU - S2

TOAN - T2

TOAN - T11

LY - L4

SINH - B3

TOAN - T4

SINH - B2

5

TOAN - T9

SINH - B3

HOA - H1

LY - L4

TOAN - T13

TOAN - T2

TOAN - T11

SINH - B2

DIA - Đ3

Anh - A5

HOA - H2

Thứ 7

1

TOAN - T9

TOAN - T11

TIN - I1

Anh - A10

TOAN - T13

TIN - I3

VAN - V2

SINH - B2

GDCD - G1

Anh - A5

TIN - I5

2

SH - T9

SH - T11

SH - I1

SH - A10

SH - T13

SH - I3

SH - V2

SH - B2

SH - G1

SH - A5

SH - I5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Các tin khác
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2016 (- Ngày cập nhật: 07/09/2016)
THÔNG BÁO THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3- NĂM 2016 (- Ngày cập nhật: 25/05/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4-5/2016 (- Ngày cập nhật: 10/04/2016)
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 12 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 11 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
THỜI KHÓA BIỀU - KHỐI 10 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2016 (- Ngày cập nhật: 19/01/2016)
Phân công giảng dạy Năm học 2014 -2015 (- Ngày cập nhật: 30/10/2015)

Video

 • Quảng trị

  Quảng Trị yêu thương

  Xem tiếp >>
 • QUỸ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO KHKT

  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng

  Lớp:I

  Khóa: 1998 - 2001

  Ủng hộ: 2 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:G

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:T

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:A1

  Khóa: 1997-2000

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG

  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A2

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thanh Long

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp D

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp K

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp H

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp G

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp E

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Sỹ Trị - Lớp D

  Khóa: 1983 - 1986

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể cựu học sinh ở Chi cục Hải quan Quảng Trị

  Khóa: Nhiều khóa

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 2014-2017

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Thị Thuý Nhi - Lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thị Kim Thoa – Lớp I

  Khóa: 2001-2004

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Bảo Châu – Lớp B2

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng – Lớp I

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Phạm Bằng Giang – Lớp B

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A

  Khóa: 2000-2003

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp B

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Xuân Nam

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Công ty cổ phần Tân Hiếu – Số D29 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông – Hà Nội: 54 triệu đồng


  LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  THỜI TIẾT - TỶ GIÁ