Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015-2016
Cập nhật 19/01/2016 Lượt xem 2299

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10

Áp dụng từ ngày 11 tháng 1 năm 2016

Ngày

Tiết

10A1

10A2

10A3

10A4

10A5

10A6

10A7

10A8

10A9

10A10

10A11

Thứ 2

1

SU - S3

DIA - Đ1

TIN - I2

Anh - A4

HOA - H4

CNGHE - B6

TIN - I4

GDCD - G2

CNGHE - B3

TOAN - T12

TIN - I6

2

Anh - A4

CNGHE - B8

TOAN - T4

SINH - B3

VAN - V4

Anh - A3

CNGHE - B6

TIN - I4

SU - S3

SU - S1

GDCD - G2

3

TIN - I2

SU - S3

DIA - Đ1

TOAN - T4

VAN - V4

DIA - Đ2

TOAN - T2

VAN - V6

HOA - H4

GDCD - G2

SINH - B3

4

CNGHE - B8

TIN - I2

TCANH - A6

TOAN - T4

DIA - Đ1

SU - S1

HOA - H4

VAN - V6

TOAN - T2

Anh - A3

DIA - Đ2

5

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

Thứ 3

1

DIA - Đ1

VAN - V8

TIN - I2

Anh - A4

SU - S1

CNGHE - B6

Anh - A8

HOA - H6

CNGHE - B3

VAN - V6

TOAN - T8

2

TIN - I2

VAN - V8

HOA - H6

TCANH - A4

DIA - Đ1

SU - S1

Anh - A8

TOAN - T8

SINH - B3

VAN - V6

SU - S3

3

Anh - A4

TOAN - T7

LY - L4

CNGHE - B6

SINH - B3

TIN - I4

VAN - V6

TOAN - T8

SU - S3

Anh - A3

HOA - H3

4

HOA - H3

TIN - I2

DIA - Đ1

SU - S1

CNGHE - B6

HOA - H6

VAN - V6

TCANH - A3

Anh - A8

TIN - I4

LY - L4

5

TOAN - T9

Anh - A7

CNGHE - B6

DIA - Đ1

TOAN - T7

LY - L4

SU - S3

SU - S1

Anh - A8

HOA - H2

Anh - A2

Thứ 4

1

LY - L6

TOAN - T7

SU - S3

CNGHE - B6

Anh - A6

TIN - I4

TOAN - T2

LY - L8

HOA - H4

TOAN - T12

CNGHE - B8

2

TOAN - T9

TOAN - T7

Anh - A6

DIA - Đ1

CNGHE - B6

DIA - Đ2

HOA - H4

TIN - I4

LY - L8

TOAN - T12

SU - S3

3

TOAN - T9

LY - L8

Anh - A6

VAN - V11

TOAN - T7

LY - L4

LY - L5

DIA - Đ2

TOAN - T2

CNGHE - B8

Anh - A2

4

DIA - Đ1

HOA - H4

CNGHE - B6

VAN - V11

LY - L5

Anh - A3

DIA - Đ2

CNGHE - B8

TOAN - T2

LY - L8

LY - L4

5

VAN - V11

DIA - Đ1

LY - L4

LY - L5

HOA - H4

TOAN - T10

CNGHE - B6

Anh - A3

DIA - Đ2

HOA - H2

VAN - V1

Thứ 5

1

LY - L6

TCANH - A7

SU - S3

LY - L5

VAN - V4

GDCD - G3

TCANH - A8

HOA - H6

TIN - I4

VAN - V6

TOAN - T8

2

HOA - H3

Anh - A7

HOA - H6

TIN - I4

GDCD - G3

VAN - V4

Anh - A8

SINH - B2

VAN - V6

SINH - B3

TOAN - T8

3

VAN - V11

GDCD - G3

SINH - B3

HOA - H6

LY - L5

VAN - V4

SU - S3

Anh - A3

Anh - A8

TIN - I4

HOA - H3

4

VAN - V11

SU - S3

TOAN - T4

SU - S1

TIN - I4

SINH - B2

LY - L5

TOAN - T8

TCANH - A8

DIA - Đ2

VAN - V1

5

SU - S3

SINH - B4

TOAN - T4

VAN - V11

SU - S1

TOAN - T10

SINH - B2

TOAN - T8

DIA - Đ2

TCANH - A3

VAN - V1

Thứ 6

1

TCANH - A4

CNGHE - B8

VAN - V8

HOA - H6

TIN - I4

TOAN - T10

GDCD - G3

LY - L8

VAN - V6

Anh - A3

TIN - I6

2

Anh - A4

LY - L8

VAN - V8

TIN - I4

Anh - A6

TOAN - T10

TOAN - T2

Anh - A3

VAN - V6

DIA - Đ2

CNGHE - B8

3

CNGHE - B8

TOAN - T7

TOAN - T4

GDCD - G3

TCANH - A6

HOA - H6

TOAN - T2

VAN - V6

TIN - I4

SU - S1

DIA - Đ2

4

GDCD - G3

VAN - V8

Anh - A6

TOAN - T4

TOAN - T7

Anh - A3

TIN - I4

DIA - Đ2

LY - L8

CNGHE - B8

Anh - A2

5

TOAN - T9

Anh - A7

GDCD - G3

TOAN - T4

TOAN - T7

TCANH - A3

DIA - Đ2

SU - S1

TOAN - T2

LY - L8

TCANH - A2

Thứ 7

1

SINH - B4

HOA - H4

VAN - V8

Anh - A4

Anh - A6

VAN - V4

VAN - V6

CNGHE - B8

GDCD - G2

TOAN - T12

TOAN - T8

2

SH - B4

SH - H4

SH - V8

SH - A4

SH - A6

SH - V4

SH - V6

SH - B8

SH - G2

SH - T12

SH - T8

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2016 (- Ngày cập nhật: 07/09/2016)
THÔNG BÁO THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3- NĂM 2016 (- Ngày cập nhật: 25/05/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4-5/2016 (- Ngày cập nhật: 10/04/2016)
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 12 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 11 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
THỜI KHÓA BIỀU - KHỐI 10 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2016 (- Ngày cập nhật: 19/01/2016)
Phân công giảng dạy Năm học 2014 -2015 (- Ngày cập nhật: 30/10/2015)

Video

 • Quảng trị

  Quảng Trị yêu thương

  Xem tiếp >>
 • QUỸ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO KHKT

  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng

  Lớp:I

  Khóa: 1998 - 2001

  Ủng hộ: 2 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:G

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:T

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:A1

  Khóa: 1997-2000

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG

  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A2

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thanh Long

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp D

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp K

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp H

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp G

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp E

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Sỹ Trị - Lớp D

  Khóa: 1983 - 1986

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể cựu học sinh ở Chi cục Hải quan Quảng Trị

  Khóa: Nhiều khóa

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 2014-2017

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Thị Thuý Nhi - Lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thị Kim Thoa – Lớp I

  Khóa: 2001-2004

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Bảo Châu – Lớp B2

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng – Lớp I

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Phạm Bằng Giang – Lớp B

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A

  Khóa: 2000-2003

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp B

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Xuân Nam

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Công ty cổ phần Tân Hiếu – Số D29 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông – Hà Nội: 54 triệu đồng


  LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  THỜI TIẾT - TỶ GIÁ