Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015-2016
Cập nhật 19/01/2016 Lượt xem 2358

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12

Áp dụng từ ngày 11 tháng 1 năm 2016

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Ngày

Tiết

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12A6

12A7

12A8

12A9

12A10

12A11

Thứ 2

1

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

2

CNGHE - L9

DIA - Đ3

HOA - H1

VAN - V10

VAN - V11

TOAN - T1

LY - L2

LY - L5

VAN - V7

Anh - A8

TCTOAN - T6

3

TOAN - T3

TOAN - T7

DIA - Đ3

VAN - V10

SU - S2

TOAN - T1

VAN - V4

HOA - H6

Anh - A10

LY - L1

TOAN - T6

4

VAN - V11

LY - L2

Anh - A1

SINH - B5

LY - L5

VAN - V4

TOAN - T1

Anh - A11

HOA - H6

TOAN - T3

VAN - V7

5

VAN - V11

Anh - A9

Anh - A1

LY - L5

HOA - H6

VAN - V4

HOA - H5

TOAN - T6

LY - L2

TCTOAN - T3

LY - L6

Thứ 3

1

TIN - I2

TIN - I5

LY - L2

TOAN - T10

Anh - A10

TOAN - T1

SINH - B5

VAN - V9

SU - S3

VAN - V7

LY - L6

2

HOA - H1

Anh - A9

CNGHE - L2

TOAN - T10

SINH - B4

VAN - V4

TOAN - T1

CNGHE - L5

TIN - I2

SU - S3

VAN - V7

3

LY - L1

LY - L2

SINH - B4

LY - L5

TIN - I2

Anh - A11

TOAN - T1

SINH - B5

TCTOAN - T13

DIA - Đ3

VAN - V7

4

Anh - A9

TOAN - T7

TIN - I2

TIN - I5

TOAN - T10

Anh - A11

VAN - V4

LY - L5

SINH - B5

LY - L1

SU - S3

5

Anh - A9

TCTOAN - T7

TOAN - T11

CNGHE - L5

TOAN - T10

LY - L1

VAN - V4

Anh - A11

TOAN - T13

SINH - B5

SINH - B4

Thứ 4

1

TOAN - T3

LY - L2

SU - S1

HOA - H4

TOAN - T10

CNGHE - L9

TIN - I2

VAN - V9

VAN - V7

SINH - B5

DIA - Đ1

2

TCTOAN - T3

SINH - B1

LY - L2

SU - S1

TCTOAN - T10

SINH - B5

GDCD - G2

VAN - V9

VAN - V7

HOA - H5

TIN - I2

3

SINH - B1

SU - S1

TCTOAN - T11

VAN - V10

LY - L5

GDCD - G2

SU - S2

SINH - B5

DIA - Đ1

TIN - I2

HOA - H4

4

SU - S1

Anh - A9

TOAN - T11

TOAN - T10

CNGHE - L5

DIA - Đ3

HOA - H5

DIA - Đ1

LY - L2

TOAN - T3

GDCD - G2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

1

HOA - H1

VAN - V2

GDCD - G1

SINH - B5

Anh - A10

HOA - H5

LY - L2

TOAN - T6

TOAN - T13

Anh - A8

Anh - A1

2

LY - L1

VAN - V2

HOA - H1

LY - L5

DIA - Đ3

SINH - B5

Anh - A7

HOA - H6

TOAN - T13

CNGHE - L9

Anh - A1

3

GDCD - G1

HOA - H1

VAN - V5

DIA - Đ3

LY - L5

SU - S2

CNGHE - L2

TCTOAN - T6

HOA - H6

LY - L1

SINH - B4

4

SINH - B1

CNGHE - L9

SINH - B4

Anh - A7

HOA - H6

TIN - I5

SINH - B5

LY - L5

Anh - A10

VAN - V7

TOAN - T6

5

Anh - A9

SINH - B1

Anh - A1

GDCD - G1

SINH - B4

LY - L1

DIA - Đ3

TIN - I5

SINH - B5

VAN - V7

TOAN - T6

Thứ 6

1

LY - L1

VAN - V2

TOAN - T11

HOA - H4

TOAN - T10

TOAN - T1

Anh - A7

Anh - A11

Anh - A10

TOAN - T3

TOAN - T6

2

VAN - V11

GDCD - G1

TOAN - T11

TOAN - T10

Anh - A10

TCTOAN - T1

Anh - A7

GDCD - G2

LY - L2

TOAN - T3

HOA - H4

3

DIA - Đ3

HOA - H1

LY - L2

TCTOAN - T10

VAN - V11

LY - L1

TOAN - T1

TOAN - T6

GDCD - G2

HOA - H5

Anh - A1

4

TOAN - T3

TOAN - T7

VAN - V5

Anh - A7

VAN - V11

HOA - H5

TCTOAN - T1

TOAN - T6

TOAN - T13

GDCD - G2

CNGHE - L9

5

TOAN - T3

TOAN - T7

VAN - V5

Anh - A7

GDCD - G2

Anh - A11

LY - L2

SU - S2

CNGHE - L9

Anh - A8

LY - L6

Thứ 7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

SH - T3

SH - T7

SH - V5

SH - V10

SH - V11

SH - A11

SH - A7

SH - V9

SH - V7

SH - A8

SH - T6

 

Các tin khác
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2016 (- Ngày cập nhật: 07/09/2016)
THÔNG BÁO THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3- NĂM 2016 (- Ngày cập nhật: 25/05/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4-5/2016 (- Ngày cập nhật: 10/04/2016)
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 12 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 11 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
THỜI KHÓA BIỀU - KHỐI 10 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2016 (- Ngày cập nhật: 19/01/2016)
Phân công giảng dạy Năm học 2014 -2015 (- Ngày cập nhật: 30/10/2015)

Video

 • Quảng trị

  Quảng Trị yêu thương

  Xem tiếp >>
 • QUỸ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO KHKT

  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng

  Lớp:I

  Khóa: 1998 - 2001

  Ủng hộ: 2 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:G

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:T

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:A1

  Khóa: 1997-2000

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG

  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A2

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thanh Long

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp D

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp K

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp H

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp G

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp E

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Sỹ Trị - Lớp D

  Khóa: 1983 - 1986

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể cựu học sinh ở Chi cục Hải quan Quảng Trị

  Khóa: Nhiều khóa

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 2014-2017

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Thị Thuý Nhi - Lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thị Kim Thoa – Lớp I

  Khóa: 2001-2004

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Bảo Châu – Lớp B2

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng – Lớp I

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Phạm Bằng Giang – Lớp B

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A

  Khóa: 2000-2003

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp B

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Xuân Nam

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Công ty cổ phần Tân Hiếu – Số D29 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông – Hà Nội: 54 triệu đồng


  LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  THỜI TIẾT - TỶ GIÁ