Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015-2016
Cập nhật 19/01/2016 Lượt xem 2033

Giáo viên

Buổi

Khối 10

Khối 11

Khối 12

Nguyễn Hữu Vĩnh

Sáng

 

 

12A6(4), 12A6(5), 12A7(4), 12A7(5)

Chiều

 

 

 

Phạm Mừng

Sáng

 

11A6(4), 11A9(4)

 

Chiều

10A7(4), 10A9(4)

 

 

Phạm Văn Lực

Sáng

 

 

12A1(1), 12A1(5), 12A1(6), 12A10(4), 12A10(5)

Chiều

 

 

 

Trần Hữu Hùng

Sáng

 

11A10(4)

 

Chiều

10A3(4), 10A4(4)

 

 

Hoàng Văn Minh

Sáng

 

11A4(4)

 

Chiều

 

 

 

Hồ Vân An

Sáng

 

 

12A8(4), 12A8(5), 12A11(1), 12A11(5), 12A11(6)

Chiều

 

 

 

Nguyễn Văn Phú

Sáng

 

 

12A2(1), 12A2(5), 12A2(6)

Chiều

10A2(4), 10A5(4)

 

 

Bùi Nguyễn Linh Giang

Sáng

 

 

 

Chiều

10A8(4), 10A11(1), 10A11(5)

 

 

Võ Anh Dũng

Sáng

 

11A1(1), 11A1(5), 11A3(4)

 

Chiều

10A1(4)

 

 

Nguyễn Tiến

Sáng

 

 

12A4(4), 12A4(5), 12A5(4), 12A5(5)

Chiều

10A6(4)

 

 

Nguyễn Hữu Kính

Sáng

 

11A2(1), 11A2(5), 11A7(4)

12A3(4), 12A3(5)

Chiều

 

 

 

Trần Chí Huy

Sáng

 

11A8(4)

 

Chiều

10A10(1), 10A10(5)

 

 

Nguyễn Bá Trình

Sáng

 

11A5(1), 11A5(5), 11A11(4)

12A9(4), 12A9(5)

Chiều

 

 

 

Nguyễn Văn Ninh

Sáng

 

11A3(2), 11A5(2), 11A10(2)

12A1(3), 12A6(3), 12A10(3)

Chiều

 

 

 

Nguyễn Xuân Bảo

Sáng

 

11A1(2), 11A7(2)

12A2(3), 12A3(3), 12A3(4), 12A7(3), 12A7(4), 12A9(3)

Chiều

 

 

 

Phan Phước Yên

Sáng

 

11A4(2), 11A4(4), 11A6(2), 11A6(4), 11A8(2), 11A8(4)

 

Chiều

10A3(2), 10A6(2), 10A11(2)

 

 

Trương Chí Hiền

Sáng

 

 

12A4(3), 12A4(4), 12A5(3), 12A5(4), 12A8(3), 12A8(4)

Chiều

10A4(2), 10A5(2), 10A7(2)

 

 

Võ Cao Tuấn

Sáng

 

 

12A11(3)

Chiều

10A1(2)

 

 

Hoàng Hiếu Giang

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Trần Thị Ngọc Hà

Sáng

 

11A2(2), 11A9(2), 11A9(4), 11A11(2), 11A11(4)

 

Chiều

10A2(2), 10A8(2), 10A9(2), 10A10(2)

 

 

Trần Thị Ánh Dương

Sáng

 

11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A5(2), 11A7(2), 11A10(2)

12A1(1), 12A2(1), 12A6(1), 12A9(1), 12A10(1), 12A11(1)

Chiều

 

 

 

Nguyễn Thanh Tĩnh

Sáng

 

11A3(3), 11A4(3)

12A1(2), 12A2(2), 12A3(2)

Chiều

 

 

 

Trần Thị Thanh

Sáng

 

11A5(3), 11A8(3), 11A9(3), 11A11(3)

 

Chiều

10A10(2)

 

 

Lê Thị Hằng

Sáng

 

11A1(3), 11A7(3)

 

Chiều

10A1(2), 10A11(2)

 

 

Nguyễn Thị Thiên Hương

Sáng

 

 

12A4(2), 12A11(2)

Chiều

10A2(1), 10A2(3), 10A5(2), 10A7(2), 10A9(2)

 

 

Nguyễn Thị Hải Yến

Sáng

 

11A2(3), 11A6(3), 11A10(3)

12A6(2), 12A7(2), 12A10(2)

Chiều

 

 

 

Phạm Thị Luy

Sáng

 

 

12A5(2), 12A8(2), 12A9(2)

Chiều

10A3(2), 10A4(2), 10A6(2), 10A8(2)

 

 

Nguyễn Thị Liên

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Sáng

 

11A3(3), 11A6(3)

 

Chiều

10A11(3)

 

 

Lê Thị Kim Lương

Sáng

 

11A2(3), 11A7(1), 11A7(4)

12A2(3)

Chiều

 

 

 

Phạm Xuân Ngọc

Sáng

 

 

12A6(3), 12A7(3)

Chiều

10A5(3), 10A6(1), 10A6(4)

 

 

Lê Anh Phong

Sáng

 

 

12A3(1), 12A3(4)

Chiều

 

 

 

Hồ Thị Thanh Hiền

Sáng

 

 

 

Chiều

10A7(1), 10A7(4), 10A8(3), 10A9(3), 10A10(3)

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Sáng

 

11A10(3)

12A9(1), 12A9(4), 12A10(3), 12A11(3)

Chiều

 

 

 

Trần Thị Thanh Thảo

Sáng

 

11A1(3)

 

Chiều

10A2(3), 10A3(1), 10A3(4)

 

 

Trần Thị Lệ Hồng

Sáng

 

11A5(3), 11A11(3)

12A8(1), 12A8(4)

Chiều

 

 

 

Nguyễn Thị Hương

Sáng

 

11A4(3), 11A8(3), 11A9(3)

12A4(1), 12A4(4)

Chiều

 

 

 

Lê Thị Thu Giang

Sáng

 

 

12A1(3), 12A5(1), 12A5(4)

Chiều

10A1(3), 10A4(3)

 

 

Lê Công Quốc

Sáng

 

11A6(3), 11A6(4)

12A3(3), 12A11(3)

Chiều

 

 

 

Trần Thị Tuyết Dung

Sáng

 

11A3(3), 11A3(4), 11A7(3), 11A7(4)

 

Chiều

10A11(3), 10A11(4)

 

 

Nguyễn Thị Tịnh Hoa

Sáng

 

 

 

Chiều

10A6(3), 10A6(4), 10A8(3), 10A8(4), 10A10(3), 10A10(4)

 

 

Nguyễn Thị Mai Phương

Sáng

 

11A1(3), 11A1(4)

 

Chiều

10A1(3), 10A1(4), 10A4(1), 10A4(4), 10A4(5)

 

 

Phan Thị Nhung

Sáng

 

11A8(3), 11A8(4), 11A10(1), 11A10(4), 11A10(5)

 

Chiều

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Thanh Huế

Sáng

 

11A11(3), 11A11(4)

 

Chiều

10A3(3), 10A3(4), 10A5(1), 10A5(4), 10A5(5)

 

 

Trần Anh Minh

Sáng

 

 

12A4(3), 12A7(1), 12A7(4)

Chiều

10A2(3), 10A2(4)

 

 

Dương Thị Thùy Linh

Sáng

 

 

12A10(1), 12A10(4)

Chiều

10A7(3), 10A7(4), 10A9(3), 10A9(4)

 

 

Phan Tử Long

Sáng

 

11A5(3), 11A5(4), 11A9(3), 11A9(4)

12A1(3), 12A2(3)

Chiều

 

 

 

Ngô Thị Minh Phú

Sáng

 

11A4(1), 11A4(4), 11A4(5)

12A5(3), 12A9(3)

Chiều

 

 

 

Trần Văn Sỹ

Sáng

 

11A2(3), 11A2(4)

12A6(1), 12A6(4), 12A8(3)

Chiều

 

 

 

Nguyễn Thị Xiêm

Sáng

 

 

12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1)

Chiều

10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A8(2), 10A10(2)

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà

Sáng

 

11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 11A10(1), 11A11(1)

12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1)

Chiều

 

 

 

Thái Thị Phương Thảo

Sáng

 

 

12A9(1), 12A10(1), 12A11(1)

Chiều

10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A7(2), 10A9(2), 10A11(2)

 

 

Nguyễn Thị Linh

Sáng

 

11A8(1), 11A9(1), 11A9(2), 11A10(1), 11A11(1)

12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1)

Chiều

 

 

 

Ngô Thị Bích Luyến

Sáng

 

 

12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A9(1), 12A10(1), 12A11(1)

Chiều

10A8(1), 10A9(1), 10A9(2), 10A10(1), 10A11(1)

 

 

Nguyễn Thanh Hiên

Sáng

 

11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1)

 

Chiều

10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1)

 

 

Trần Thị Cam

Sáng

 

11A1(1)

 

Chiều

 

 

 

Nguyễn Thanh Dũng

Sáng

 

 

12A8(1), 12A9(1), 12A11(1)

Chiều

10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2)

 

 

Nguyễn Thị Yến

Sáng

 

11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1)

 

Chiều

10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2), 10A10(2), 10A11(2)

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà

Sáng

 

11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 11A10(1), 11A11(1)

12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A10(1)

Chiều

 

 

 

Tạ Thị Thu Hiền

Sáng

 

 

12A1(2), 12A2(2)

Chiều

 

 

 

Phạm Văn Hoàng

Sáng

 

11A5(2), 11A6(2), 11A8(1), 11A8(3), 11A10(2), 11A11(2)

 

Chiều

10A6(1), 10A7(1), 10A8(1)

 

 

Lê Thị Phương Dung

Sáng

 

11A1(2), 11A2(2), 11A7(2), 11A9(2)

 

Chiều

10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A9(1), 10A9(3), 10A10(1), 10A11(1)

 

 

Lê Thị Thiên Huê

Sáng

 

 

12A3(2), 12A5(2), 12A11(2)

Chiều

10A1(1), 10A1(2), 10A2(1)

 

 

Võ Minh Hoàn

Sáng

 

11A3(2), 11A4(2)

12A4(2), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2), 12A9(2), 12A10(2)

Chiều

 

 

 

Văn Thị Bích Thủy

Sáng

 

 

 

Chiều

10A3(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2)

 

 

Võ Thị Ái Mỹ

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Bùi Hải Đăng

Sáng

 

 

 

Chiều

10A1(2), 10A2(2), 10A8(1), 10A8(3), 10A10(2), 10A11(2)

 

 

Cáp Xuân Tú

Sáng

 

11A2(2), 11A3(1), 11A3(3), 11A4(2)

 

Chiều

 

 

 

Phan Thị Phương Tuyền

Sáng

 

 

12A1(1), 12A3(1), 12A5(1), 12A7(1), 12A9(1), 12A10(1), 12A11(1)

Chiều

10A1(2), 10A2(2), 10A3(2)

 

 

Trần Thị Hồng

Sáng

 

11A5(2), 11A6(1), 11A6(3), 11A7(2), 11A8(2), 11A9(2)

 

Chiều

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Thịnh

Sáng

 

 

 

Chiều

10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2), 10A10(2)

 

 

Phạm Thị Anh Đào

Sáng

 

11A1(2), 11A10(2), 11A11(1), 11A11(3)

12A2(1), 12A4(1), 12A6(1), 12A8(1)

Chiều

 

 

 

Lê Thị Phương Nga

Sáng

 

 

 

Chiều

10A11(2)

 

 

Các tin khác
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2016 (- Ngày cập nhật: 07/09/2016)
THÔNG BÁO THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3- NĂM 2016 (- Ngày cập nhật: 25/05/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4-5/2016 (- Ngày cập nhật: 10/04/2016)
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 12 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 11 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
THỜI KHÓA BIỀU - KHỐI 10 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2016 (- Ngày cập nhật: 19/01/2016)
Phân công giảng dạy Năm học 2014 -2015 (- Ngày cập nhật: 30/10/2015)

Video

 • Quảng trị

  Quảng Trị yêu thương

  Xem tiếp >>
 • QUỸ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO KHKT

  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng

  Lớp:I

  Khóa: 1998 - 2001

  Ủng hộ: 2 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:G

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:T

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:A1

  Khóa: 1997-2000

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG

  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A2

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thanh Long

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp D

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp K

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp H

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp G

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp E

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Sỹ Trị - Lớp D

  Khóa: 1983 - 1986

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể cựu học sinh ở Chi cục Hải quan Quảng Trị

  Khóa: Nhiều khóa

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 2014-2017

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Thị Thuý Nhi - Lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thị Kim Thoa – Lớp I

  Khóa: 2001-2004

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Bảo Châu – Lớp B2

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng – Lớp I

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Phạm Bằng Giang – Lớp B

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A

  Khóa: 2000-2003

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp B

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Xuân Nam

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Công ty cổ phần Tân Hiếu – Số D29 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông – Hà Nội: 54 triệu đồng


  LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  THỜI TIẾT - TỶ GIÁ