Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng CSVN
Cập nhật 30/10/2015 Lượt xem 1802

Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng CSVN
 

            Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2015, toàn đảng, toàn quân, toàn dân đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, quê hương và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Hoà chung với khí thế đó, hôm nay Chi uỷ và Ban giám hiệu nhà trường tổ chức chuyên đề: Kỷ niệm 85 năm, ngày thành lập đảng CSVN(3/2/1930-3/2/2015). Thay mặt cho Chi uỷ và Ban giám hiệu, tôi xin gửi đến toàn thể CBGV-NV và các em học sinh lời chúc sức khoẻ, lời chào mừng tốt đẹp nhất.
85 năm đi qua, Đảng CSVN đã khẳng định mình là một đảng cầm quyền, người đại diện chân chính cho lợi ích của nhân dân Việt nam, là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của dân tộc, là lực lượng lãnh đạo và quyết định cho sự thắng lợi trong công cuộc đổi mới của Đất nước. 85 năm đi qua là một chặng đường đầy chông gai thử thách máu lửa nhưng cũng đầy chiến công vẻ vang của Đảng, của nhân dân ta
Hôm nay ôn lại quãng đường dài, chúng ta nhớ cả những lúc "ngọt bùi" và cả những "lúc đắng cay". Trong mỗi tâm hồn con người Việt Nam không thể nào quên dược những mốc son chói lọi của Đảng ghi tiếp những trang sử truyền thống 4000 năm của một dân tộc
            Đầu thế kỷ 20, trong đêm đen nô lệ chỉ có 2 bàn tay và lòng yêu nước, thương dân sâu nặng, năm 1911 NAQ đã rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nứơc. Người đến với chủ nghĩa Mác -Lênin như một cuộc " Hẹn hò lịch sử" giữa CN yêu nươc chân chính với học thuyết khoa học và cách mạng của thời đại. Cùng với việc xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng, HCM đã tập trung công sức để thành lập ĐCSVN. Vì thế, từ năm 1921-1930, Nguyễn ái Quốc ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác –Lê nin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt nam, chuẩn bị lý luận cho sự ra đời của Đảng Công sản Việt nam. Người đã lập ra Hội thanh niên cách mạng Việt nam(1925) và tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ. Khi điều kịên thành lập Đảng đã chín muồi, ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn ái Quốc tại Hương Cảng-Trung quốc, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản (Đông dương cộng sản đảng, An nam cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn) đã nhất trí thành lập 1 đảng thống nhất là Đảng Cộng sản Việt nam. Đảng đã đề ra Luận cương chính trị: Tiến hành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, nhằm đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, giải phóng dân tộc và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.. Một Đảng cộng sản đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Sự ra đời của ĐCSVN đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài hàng chục năm của dân tộc.      Qua 15 năm kể từ ngày thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân dấy lên các phong trào CM 30 -31 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh, cao trào đấu tranh chính trị 36 -39, các cuộc khởi nghĩa đều nhuốm màu đau thương nhưng cực kỳ anh dũng ở Nam kỳ, Bắc Sơn, Ba Tơ dẫn đến cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa cahs mạng tháng 8 trên toàn quốc. 15tuổi với 5000 đảng viên, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm nên CMT8/1945 thành công, lật nhào chế độ phong kiến hàng ngàn năm, phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp hơn 80 năm và ách thống trị của phát xít Nhật gần 5 năm, xây dựng nên nhà nước đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á , mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc ta - kỷ nguyên độc lập tự do và đi lên CNXH, mở ra một thời đại mới- thời đại Hồ Chí Minh.
Ngày 2/9/1945 giữa rừng cờ đỏ sao vàng, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, đánh dấu một sự kiện trọng đại của dân tộc, khẳng định bản lĩnh vững vàng, trí tuệ sáng suốt của Đảng CSVN. 
- Từ 1946 - 1954:
Đảng và nhân dân ta phải chấp nhận một cuộc đọ sức quyết liệt với tên đế quốc lớn - Thực dân Pháp. Vơi một tinh thần " Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ" và "Cảm tử cho tổ quốc quyết sinh" cùng với đường lối chính trị cực kỳ sáng suốt vừa cứng rắn về nguyên tắc, vừa mền dẻo, linh hoạt về sách lược, Đảng ta đã huy động sức mạnh toàn dân để bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ trước muôn trùng khó khăn gian khổ,cùng với nhân dân đã viết nên trang sử oanh liệt với những chiến thắng "vang dội năm châu, chấn động địa cầu "mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 buộc địch phải ngồi vào bàn đàm phán kí Hiệp định Giơnevơ kết thúc chiến tranh ở Việt Nam và 3 nước ở đông Dương.
Chiến thắng Điện Biên Phủ là "bản anh hùng ca chiến tranh nhân dân thần kỳ"  được ghi vaò lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng hay một Đống Đa của thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
Từ năm 1954 - 1975:       Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành 2 nhiệm vụ chính trị : XD miền Bắc XHCN - đấu tranh giải phóng thống nhất nước nhà.
Đứng trước một tên đế quốc sen đầm quốc tế, uy lực không quân , bộ binh , sự hiện đại tối tân vũ khí của Mỹ thì chân lí của dân tộc ta trong sự nghiệp chống mỹ cứu nước là: "Không có gì quý hơn độc lập tự do"  
            Dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với ý chí kiên cường, mưu trí dũng cảm quân và dân ta; với chiến lựơc chiến tranh nhân dân và phương châm thần tốc, táo bạo, bất ngờ chúng ta đã làm những chiến công vang dội. đó là đập tan hai cuộc tiến công mùa khô (65- 66, 66 - 67) đặc biệt cuộc tấn công nổi dậy tết mậu thân 1968. Dưói sự lãnh đạo của Đảng, ta càng đánh càng thắng, buộc địch phải thay đỏi chiến lựoc chiến tranh từ chiến tranh cục bộ sang Việt Nam hoá chiến tranh.Từ những điều kiện thơì cơ thuận lợi, phát huy thế tấn công, ta đã mở cuộc tấn công chiến lược mùa xuân 1972 trên chiến trường Trị Thiên khói lửa, cùng với chiến tháng Điện Biên Phủ trên không, 81 ngày đêm anh dũng gữi thành cổ Quảng Trị buộc đế quốc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, ngồi và bàn đàm phán kí Hiệp định Pari (1973)
11h30p ngày 30/4/1975 lá cờ cách mạng tung bay trên nóc phủ Tổng thống nguỵ, chính thức xoá bỏ chế độ nguỵ quân, nguỵ quyến thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thu giang sơn về một mối. Thắng lợi đó là bản anh hùng ca vĩ đại nhất trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước của dân tộc ta . Thắng lợi của sự nghiệp chống mỹ cứu nước đó chính là thắng lợi của đường lối chính trị, quân sự đúng đắn của đảng và sự vận dụng linh hoạt chủ nghĩa Mác -Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể ở nước ta của đảng CSVN
Sau hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta khôi phục kinh tế sau chiến tranh, đồng thời lãnh đạo nhân dân ta tiến hành 2 cuộc chiến tranh để bảo vệ biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam thắng lợi, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. Qua thực tiển đấu tranh cách mạng Đảng ta đã trưởng thành về mọi mặt: tư tưởng, chính trị, tổ chức, về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
   Từ Đại hội VI của Đảng đã mở ra con đường đỏi mới đất nước, xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng CNXH, phát huy các thành phần kinh tế, thực hiện chính sách mở cửa, tranh thủ các nguồn lực trong nước và quốc tế; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo đảm an ninh quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng con người Việt nam phát triển toàn diện, thực hiện: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”
    Dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua gần 30 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử, đất nước đã vượt qua khủng hoảng kinh tế xã hội, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, chủ động tích cực hội nhập quốc tế và khu vực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rỏ rệt, thu nhập bình quân đầu người đều tăng. Hệ thống chính trị ổn đinh và khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, an ninh quốc phòng được giữ vững; vị thế của Việt nam trên trường quốc tế được nâng cao.
   Bên cạnh đó đảng ta nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như một số tổ chức cơ sở đảng mất đoàn kết, bè phái cục bộ, giảm sức chiến đấu; tệ quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, mất dân chủ, năng lực quản lý điều hành còn yếu, làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân. Do đó, cần phải sớm khắc phục và chỉnh đốn, để tăng cường hơn nữa vai trò và sự lãnh đạo của Đảng.
    Qua 85 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành và qua thực tiển cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, có thể rút ra 4 bài học kinh nghiệm:
 Một là, phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng của chủ nghĩa Mac-Lê nin và tư tưởng HCM
 Hai là, với tinh thần”Dân là gốc” dựa vào dân, tất cả lợi ích vì nhân dân, đảng ta phải biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, sức sáng tạo cảu nhân dân trong quá trình tiến hành đấu tranh cách mạng
 Ba là, thấm nhuần chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
 Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên chăm lo xây dựng và chỉnh đốn đảng để mãi mãi xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt nam.
     Quảng Trị một mảnh đất nghèo ở miền Trung, nhưng giàu truyền thống cách mạng; đã sớm chuyển mình theo tiếng giọi của Đảng; ngay từ tháng 11 năm 1929 đã có 3 chi bộ cộng sản được thành lập: chi bộ đảng An tiêm, Tường vân(Triệu phong), Tân tường(Cam lộ). Phong trào yêu nước và phong trào cách mạng ở các địa phương không ngừng phát triển rộng khắp, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Quân và dân Quảng Trị đã anh dũng kiên cường trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Có thể khẳng định rằng: Lịch sử đã chọn Quảng Trị làm điểm tựa, là nơi đương đầu với mọi khó khăn thử thách và ác liệt của chiến tranh. Nhiều địa danh đã đi vào lịch sử như những bản anh hùng ca bất tử: cầu Hiền lương, đảo Cồn cỏ, Cửa Việt, Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh - Đường 9, Thành cổ Quảng Trị...v..v.. ; nhiều đồng bào chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Sau ngày hoà bình lập lại, đảng bộ và nhân dân Quảng Trị vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa khoi phục và phát triển kinh tế, làm cho quê hương từng ngày thay da đổi thịt, phát triển và hội nhập, xứng đáng với mãnh đất giàu truyền thống cách mạng.
    Trường THPT với quá trình hơn 41 năm xây dựng và trưởng thành, đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Từ ngày mới thành lập trường chỉ có 3 đảng viên, đến nay chi bộ đã có 46 đảng viên, đạt tỉ lệ 50%. Lịch sử chi bộ trường THPT Đông Hà đã ghi nhận: nhiều thế hệ đảng viên qua các thời kỳ đã tận tuỵ gương mẫu, hết lòng hết sức vì học sinh thân yêu, chăm lo sự nghiệp trồng người, xây dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh; các đồng chí đã tham gia tích cực vào các hoạt động như: giảng dạy, chủ nhiệm, giáo dục học sinh, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Chi bộ đã chú trọng chăm lo lãnh đạo các hoạt động đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên ;góp phần quan trọng giúp các đoàn thể đạt được nhiều thành tích và đã được các cấp khen thưởng. Từ năm 1990 đến nay chi bộ đảng đã 24 năm liên tục đạt danh hiệu cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, được tỉnh uỷ Quảng Trị, Thành uỷ Đông Hà tặng bằng khen, giấy khen. Chi bộ đảng nhà trường luôn luôn là hạt nhân chính trị lãnh đạo thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất-nhì-ba, cờ thi đua, nhiều bằng khen và giấy khen. 
   Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam, thay mặt cho chi uỷ nhà trường , tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thành uỷ Đông Hà; sự cống hiến và đóng góp về nhiều mặt của các đồng chí đảng viên qua các thời kỳ; sự đồng thuận, ủng hộ và triển khai thực hiện nghị quyết chi bộ đối với toàn thể CBGV-NV và học sinh toàn trường.
   Trong thời gian tới, Chi uỷ nhà trường mong muốn các đồng chi đảng viên phải thực sự gương mẫu, đoàn kết, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình; nổ lực cố gắng nhiều hơn nữa, cùng với toàn thể CBGV-NV và học sinh toàn trường tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh” và phong trào: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo";  phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014-2015, giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, trường đạt chuẩn quốc gia. Toàn thể CBGV-NV và học sinh toàn trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội chi bộ trường THPT Đông Hà nhiệm kỳ 2015 - 2020, chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII.
     Nhân dịp mừng Đảng CSVN quang vinh tròn 85 tuổi và đón chào xuân mới Ất Mùi, cho phép tôi được thay mặt Chi uỷ và Ban giám hiệu, xin gửi đến các đồng chí đảng viên, quý thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh lời chúc sức khoẻ- hạnh phúc và thành đạt.

Trần Thị Cam


Video

 • Quảng trị

  Quảng Trị yêu thương

  Xem tiếp >>
 • QUỸ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO KHKT

  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng

  Lớp:I

  Khóa: 1998 - 2001

  Ủng hộ: 2 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:G

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:T

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:A1

  Khóa: 1997-2000

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG

  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A2

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thanh Long

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp D

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp K

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp H

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp G

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp E

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Sỹ Trị - Lớp D

  Khóa: 1983 - 1986

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể cựu học sinh ở Chi cục Hải quan Quảng Trị

  Khóa: Nhiều khóa

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 2014-2017

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Thị Thuý Nhi - Lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thị Kim Thoa – Lớp I

  Khóa: 2001-2004

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Bảo Châu – Lớp B2

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng – Lớp I

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Phạm Bằng Giang – Lớp B

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A

  Khóa: 2000-2003

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp B

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Xuân Nam

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Công ty cổ phần Tân Hiếu – Số D29 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông – Hà Nội: 54 triệu đồng


  LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  THỜI TIẾT - TỶ GIÁ