Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
MA TRẬN VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP BÀI KIỂM TRA SỐ 1(CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM) MÔN TOÁN LỚP 12
Cập nhật 30/10/2017 Lượt xem 2150

KHỐI 12

 

BÀI SỐ 1: CHƯƠNG I.  ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM.

A- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Số câu: 20

Số điểm: 8,0 điểm (Mỗi câu 0,4 điểm)

B- TỰ LUẬN

Số câu: 2

Số điểm: 2,0 điểm

 

1. KHUNG MA TRẬN

 

 

Chủ đề/Chuẩn KTKN

Cấp độ tư duy

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Cộng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

1. Tính đơn điệu của hàm số.

Câu 1

 

Câu 6

 

 

Câu 14,15

 

 

 

4

16%

2.  Cực trị của hàm số

Câu 2

 

Câu 7

Câu 8

 

Câu16

 

 

4

16%

3.  Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Câu 3

 

Câu 9

 

Câu17

 

 

Câu 21

(1,0đ)

4

22%

4. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Câu 4

 

Câu 10

 

Câu18

 

 

 

3

12%

5.  Khảo sát hàm số.

 

Câu 5

 

Câu11

Câu12

 

Câu19

 

 

 

4

16%

6. Sự tương giao. Phương trình tiếp tuyến

 

 

Câu13

 

Câu20

 

 

Câu 22

(1,0đ)

3

18%

Số câu

Phần trăm

5

20%

8

32%

7

28%

2

20%

22

100%

 

2. NỘI DUNG ÔN TẬP

Chủ đề

Câu

Mô tả

1.Tính đơn điệu của hàm số:

 

1

Nhận biết:Nhận ra hàm số đa thức ĐB (NB) trên một khoảng.

6

TH: Tìm khoảng ĐB, NB của hàm số đơn giản.

15

VDT: Tìm hàm số đơn điệu trên tập R.

14

VDT:Tìm đk tham số để hàm số bậc ba đb(nb) trên R.

2.  Cực trị của hàm số:

 

2

NB:Nhận biết số cực trị.

7

TH: Đọc cực trị từ đồ thị

8

TH: phân biệt được hoành độ và tung độ cực trị.

16

VDT:Tìm ĐK để hàm số đạt cực trị tại một  điểm

3.  Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

 

3

NB:Nhận ra GTLN, NN của một hàm số

9

TH: Tìm GTLN,NN của hàm đơn giản trên một đoạn

17

VDT:Tìm GTLN,NN của hàm số

21

VDC:Tìm GTLN,NN của hàm có chứa giá trị tuyệt đối hoặc bài toán thực tế

4. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

 

4

NB: Tìm tiệm cận của đồ thị hàm nhất biến

10

TH: Tìm số tiệm cận của đồ thị thông qua bảng biến thiên

18

VDT: Tìm đk của tham số để đồ thị hàm số có số tiệm cận cho trước.

5.  Khảo sát hàm số.

 

5

NB: Nhận ra hàm số thông qua đồ thị hàm bậc ba

11

TH: Tìm hàm số  nhờ đồ thị.

12

TH:Đồ thị hàm trùng phương

19

VDT: Dựa vào đồ thị, tìm đk tham số để pt có số nghiệm cho trước.

6. Sự tương giao. Phương trình tiếp tuyến.

 

20

NB: Tìm giao điểm của hai đồ thị .

13

TH: Tìm pttt của đồ thị tại một điểm .

22

 

VDC: Tìm điều kiện để hai đồ thị hàm số cắt nhau thỏa mãn đk nào đó.

Các tin khác
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2016 (- Ngày cập nhật: 07/09/2016)
THÔNG BÁO THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3- NĂM 2016 (- Ngày cập nhật: 25/05/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4-5/2016 (- Ngày cập nhật: 10/04/2016)
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 12 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 11 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
THỜI KHÓA BIỀU - KHỐI 10 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2016 (- Ngày cập nhật: 19/01/2016)
Phân công giảng dạy Năm học 2014 -2015 (- Ngày cập nhật: 30/10/2015)

Video

 • Quảng trị

  Quảng Trị yêu thương

  Xem tiếp >>
 • QUỸ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO KHKT

  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng

  Lớp:I

  Khóa: 1998 - 2001

  Ủng hộ: 2 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:G

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:T

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:A1

  Khóa: 1997-2000

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG

  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A2

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thanh Long

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp D

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp K

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp H

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp G

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp E

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Sỹ Trị - Lớp D

  Khóa: 1983 - 1986

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể cựu học sinh ở Chi cục Hải quan Quảng Trị

  Khóa: Nhiều khóa

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 2014-2017

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Thị Thuý Nhi - Lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thị Kim Thoa – Lớp I

  Khóa: 2001-2004

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Bảo Châu – Lớp B2

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng – Lớp I

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Phạm Bằng Giang – Lớp B

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A

  Khóa: 2000-2003

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp B

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Xuân Nam

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Công ty cổ phần Tân Hiếu – Số D29 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông – Hà Nội: 54 triệu đồng


  LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  THỜI TIẾT - TỶ GIÁ