Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
NỘI DUNG ÔN TẬP, MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA 1 TIẾT KHỐI 10 BÀI SỐ 1
Cập nhật 29/09/2017 Lượt xem 2061

  NỘI DUNG ÔN TẬP, MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN HÓA KHỐI 10 BÀI SỐ 1

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG CẦN KIỂM TRA

1. Kiến thức

A. Thành phần nguyên tử

Thành phần cấu tạo nguyên tử

B. Hạt nhân nguyên tử-Nguyên tố hóa học- Đồng vị

 - Lí thuyết về hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học và đồng vị

C. Cấu tạo vỏ nguyên tử

-  Số e tối đa trong các lớp, phân lớp

D. Cấu hình electron nguyên tử.

- Trật tự mức năng lượng của các AO nguyên tử

- Cách viết cấu hình electron nguyên tử

2. Kĩ năng

A. Thành phần nguyên tử

- Bài tập cho tổng số hạt và liên hệ giữa số hạt mang điện với hạt không mang điện

B. Hạt nhân nguyên tử-Nguyên tố hóa học- Đồng vị

- Từ kí hiệu nguyên tử suy ra số hạt cơ bản

 - Cho tổng số hạt xác định Z và N , A ( Sử dụng công thức chặn.)

- Tìm đặc điểm chung của 1 số hạt khi biết ký hiệu: cùng e hay p, n

- Cho phần trăm số nguyên tử các đồng vị, tính nguyên tử khối trung bình

- Số phân tử tạo ra từ các đồng vị

C. Cấu tạo vỏ nguyên tử

-  Số e tối đa trong các lớp, phân lớp

- Cho z xác định số lớp e (20 nguyên tố đầu tiên)

D. Cấu hình electron nguyên tử.

- Biết z xác định cấu hình e ngoài cùng (20 nguyên tố đầu tiên)

- cho cấu hình e xác định nguyên tố nào là kim loại phi kim

- Cho cấu hình e ion xác định e nguyên tử (nguyên tố d, f)

- Cho đặc điểm số lớp e, e ngoài cùng xác định z

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA

Tự luận 50%, trắc nghiệm 50%

III. KHUNG MA TRẬN

 

Nội dung kiến thức

 

Mức độ nhận thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

 

Vận dụng ở

mức cao hơn

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

 

1. Thành phần nguyên tử

 Phát biểu đúng sai về cấu tạo nguyên tử, hạt nhân (1 câu)

 

- Cho tổng số hạt cơ bản, liên hệ giữa hạt mang điện với không mang điện (chỉ cho hơn kém bao nhiêu), viết ký hiệu nguyên tử. (1 câu- tự luận)

 

Bài tập cho tổng số hạt và liên hệ giữa số hạt mang điện với hạt không mang điện – đơn giản(1 câu)

 

 

 

Số câu (  điểm)

 

1

1

(2 điểm)

 

 

1

 

 

2TN

+ 1TL

2. Hạt nhân nguyên tử - nguyên tố hóa học

Phát biểu đúng sai về nguyên tố hh, đồng vị, số khối. (1 câu)

 

Từ kí hiệu nguyên tử suy ra số hạt cơ bản ( 1 câu)

 

Cho tổng số hạt xác định z và n , A ( Sử dụng công thức chặn.) 1 câu

 

 

 

Số câu (  điểm)

 

1

 

1

 

1

 

 

3TN

3. Đồng vị

- Tìm đặc điểm chung của 1 số hạt khi biết ký hiệu: cùng e hay p, n.( 1 câu)

 

- Biết số khối các đồng vị và nguyên tử khối trung bình, tính % số nguyên tử mỗi đồng vị(1 câu-tự luận)

 Cho phần trăm số nguyên tử các đồng vị, tính nguyên tử khối trung bình (1 câu)

 

Số phân tử tạo ra từ các đồng vị ( 1 câu)

 

Số câu (  điểm)

 

1

1 (1điểm)

 

 

1

 

1

3TN

+ 1TL

4. Vỏ nguyên tử

số e tối đa trong các phân lớp (1 câu)

 

 

Cho z xác định số lớp e (20 nguyên tố đầu tiên) 1 câu

 

 

Số câu (  điểm)

 

1

 

 

 

1

 

 

2TN

5. Cấu hình electron

biết z xác định cấu hình e ngoài cùng (20 nguyên tố đầu tiên) 1 câu

 

 - biết cấu hình xác định z (20 nguyên tố đầu tiên) 1 câu

 - cho cấu hình e xác định nguyên tố nào là kim loại phi kim (1 câu)

- Cho  số hiệu nguyên tử X:

a) nguyên tử Z< 20

b) nguyên tử 20< Z< 30

- Viết cấu hình electron của  X                       

-  Xác định số lớp electron                                  

-  Xác định số electron lớp ngoài cùng,              

-  Kim loại hay phi kim hay khí hiếm                   

(1 câu-tự luận)

- Cho cấu hình e ion xác định e nguyên tử (nguyên tố d, f) (1 câu)

- Cho đặc điểm số lớp e, e ngoài cùng xác định z (1 câu)

 

Số câu (  điểm)

 

1

 

 

1

(2điểm)

2

 

2

5TN + 1TL

Tổng số

2  điểm

3 điểm

4 điểm

1 điểm

 

 

 

Các tin khác
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2016 (- Ngày cập nhật: 07/09/2016)
THÔNG BÁO THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3- NĂM 2016 (- Ngày cập nhật: 25/05/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4-5/2016 (- Ngày cập nhật: 10/04/2016)
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 12 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 11 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
THỜI KHÓA BIỀU - KHỐI 10 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2016 (- Ngày cập nhật: 19/01/2016)
Phân công giảng dạy Năm học 2014 -2015 (- Ngày cập nhật: 30/10/2015)

Video

 • Quảng trị

  Quảng Trị yêu thương

  Xem tiếp >>
 • QUỸ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO KHKT

  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng

  Lớp:I

  Khóa: 1998 - 2001

  Ủng hộ: 2 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:G

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:T

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:A1

  Khóa: 1997-2000

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG

  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A2

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thanh Long

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp D

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp K

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp H

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp G

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp E

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Sỹ Trị - Lớp D

  Khóa: 1983 - 1986

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể cựu học sinh ở Chi cục Hải quan Quảng Trị

  Khóa: Nhiều khóa

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 2014-2017

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Thị Thuý Nhi - Lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thị Kim Thoa – Lớp I

  Khóa: 2001-2004

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Bảo Châu – Lớp B2

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng – Lớp I

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Phạm Bằng Giang – Lớp B

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A

  Khóa: 2000-2003

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp B

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Xuân Nam

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Công ty cổ phần Tân Hiếu – Số D29 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông – Hà Nội: 54 triệu đồng


  LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  THỜI TIẾT - TỶ GIÁ