Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
NỘI DUNG ÔN TẬP, MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA 1 TIẾT KHỐI 12 BÀI SỐ 1
Cập nhật 29/09/2017 Lượt xem 1945

NỘI DUNG ÔN TẬP, MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN HÓA KHỐI 12 BÀI SỐ 1

 

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN KIỂM TRA

TRẮC NGHIỆM

1. Kiến thức

* Este-Lipit:                                                               

1.1. Đồng phân đơn chức của C2H4O2, đồng phân este C3H6O2, C4H8O2

1.2. Danh pháp của este no đơn (Cho tên xác định CTCT, cho đặc điểm cấu tạo xác định tên)

1.3. Cho các đồng phân của C2H4O2 ,C3H6O2( đơn chức),tác dụng với  Na, NaOH, NaHCO3, AgNO3/NH3, xác định số phản ứng xảy ra

1.4. Xác định sản phẩm của phản ứng thuỷ phân este

1.5. Công thức tổng quát của este no đơn chức mạch hở

1. 6. Xác định CTCT của este khi biết tính chất hóa học

1.7. Danh pháp, công thức của chất béo

1.8. Tính chất hóa học của chất béo: 1 dãy chuyển hóa thể hiện mối quan hệ giữa 1 số chất béo

   * Cacbohydrat:  

1.9. Các cặp chất là đồng phân của nhau

1.10.  Các hợp chất có thể tác dụng với dd Cu(OH)2

1. 11 Các hợp chất có thể tác dụng với dd AgNO3/NH3

1.12. Nhận biết một số cặp chất:  Glucozơ và Fructozơ hoặc Tinh bột và saccarozơ,...

2. Kĩ năng

* Este-Lipit:

2.1. Tìm CTPT este khi biết % các nguyên tố

2.2. Bài toán xác định CTPT este khi biết mối quan hệ số mol CO2, H2O và khối lượng este

2.3. Tính khối lượng chất rắn trong phản ứng xà phòng hóa este

2.4. Tính khi lượng xà phòng thu được trong phản ứng xà phòng hóa chất béo

2.5. Bài toán đốt cháy chất béo

2.6. Bài tập tổng hợp về este

   * cacbohydrat:  

2.7.Tính khối lượng bạc thu được khi cho glucozơ tác dụng với dd AgNO3/NH3

2.8. Bài toán tính khối lượng tinh bột trong phản ứng lên men

TỰ LUẬN

1.     Sơ đồ biến hóa : Tinh bột hoặc xenlulozơà...... à este

2.      Este ( biết smol), đốt cháy htoan à CO2(( biết smol)  +  H2O (( biết smol),  

 Este trên   + NaOH à muối ( biết m)....xác định CTCT este

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:

Trắc nghiệm:  20 câu (8đ)

Tự luận:  2câu (2 điểm)

III. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

 

Tên chủ đề

(nội dung, chương)

Nhận biết

(cấp độ 1)

Thông hiểu

(cấp độ 2)

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

(cấp độ 3)

Cấp độ cao

(cấp độ 4)

Chủ đề 1:

Chương I:

Chuẩn KT, KN  kiểm tra: 1.1, 1.2, 1.4,1.5,1.7

 

Chuẩn KT, KN  kiểm tra:

1.6, 2.1, 2.4

 

Chuẩn KT, KN  kiểm tra:

1.3, 1.8  

Chuẩn KT, KN  kiểm tra: 2.5, 2.6  

 

 

 

Số câu: 5

Số điểm: 2

 

Số câu: 3

Số điểm: 1,2

 

Số câu: 2

Số điểm: 1

 

Số câu: 2

Số điểm: 0

 

Số câu: 14

Số điểm: 5,6

 

Chủ đề 2:

Chương II:

Chuẩn KT, KN  kiểm tra:

1.9, 1.10,1.11

Chuẩn KT, KN  kiểm tra:

1.12, 2.7

 

Chuẩn KT, KN kiểm tra: 2.8

 

Chuẩn KT, KN kiểm tra:

 

 

Số câu: 3 

Số điểm: 1,2

Số câu: 2

Số điểm: 0,8

 

Số câu: 1

Số điểm: 0,4

 

Số câu: 0

Số điểm: 0

 

Số câu: 6

Số điểm: 2,4

 

Tổng

 

Số câu:8

Số điểm: 3,2đ

Tỷ lệ:32

Số câu:5

Số điểm: 2đ

Tỷ lệ:20%

Số câu: 3

Số điểm: 1,2đ

Tỷ lệ: 12%

Số câu: 2

Số điểm: 0,8

Tỷ lệ: 8%

 

Số câu: 20

Số điểm: 8

Tỉ lệ: 80%

 

 

 

Các tin khác
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2016 (- Ngày cập nhật: 07/09/2016)
THÔNG BÁO THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3- NĂM 2016 (- Ngày cập nhật: 25/05/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4-5/2016 (- Ngày cập nhật: 10/04/2016)
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 12 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 11 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
THỜI KHÓA BIỀU - KHỐI 10 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2016 (- Ngày cập nhật: 19/01/2016)
Phân công giảng dạy Năm học 2014 -2015 (- Ngày cập nhật: 30/10/2015)

Video

 • Quảng trị

  Quảng Trị yêu thương

  Xem tiếp >>
 • QUỸ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO KHKT

  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng

  Lớp:I

  Khóa: 1998 - 2001

  Ủng hộ: 2 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:G

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:T

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:A1

  Khóa: 1997-2000

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG

  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A2

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thanh Long

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp D

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp K

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp H

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp G

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp E

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Sỹ Trị - Lớp D

  Khóa: 1983 - 1986

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể cựu học sinh ở Chi cục Hải quan Quảng Trị

  Khóa: Nhiều khóa

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 2014-2017

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Thị Thuý Nhi - Lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thị Kim Thoa – Lớp I

  Khóa: 2001-2004

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Bảo Châu – Lớp B2

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng – Lớp I

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Phạm Bằng Giang – Lớp B

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A

  Khóa: 2000-2003

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp B

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Xuân Nam

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Công ty cổ phần Tân Hiếu – Số D29 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông – Hà Nội: 54 triệu đồng


  LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  THỜI TIẾT - TỶ GIÁ