Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
NỘI DUNG ÔN TẬP, MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 1 TIẾT KHỐI 10 BÀI SỐ 1
Cập nhật 29/09/2017 Lượt xem 2318

 

NỘI DUNG KIỂM TRA BÀI SỐ 1- VẬT LÍ 10 NC

 

1.Kiến thức

1.1. Nêu được chuyển động cơ, chất điểm, hệ qui chiếu, mốc thời gian, vận tốc là gì.

1.2. Nhận biết được vận tốc của chuyển động thẳng đều.

1.3. Nêu được vận tốc tức thời là gì.

1.4. Nêu được ví dụ về chuyển động thẳng biến đổi đều.

1.5. Viết được công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều.

1.6. Nêu được đặc điểm của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, chậm dần đều.

1.7. Viết được công thức v = v0 + at, x = x0 + v0t + at2/2, từ đó suy ra công thức tính quãng đường đi được.

1.8. Nêu được sự rơi tự do là gì và viết được công thức tính vận tốc và đường đi của chuyển động rơi tự do. Nêu được đặc điểm về gia tốc rơi tự do.

1.9. Phát biểu được định nghĩa về chuyển động tròn đều. Nêu được ví dụ thực tế về chuyển động  tròn đều.

1.10.Viết được công thức tính tốc độ dài và chỉ được hướng của vectơ vận tốc trong chuyển động  tròn đều.

1.11.Viết được công thức và nêu được đơn vị đo tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển động  tròn đều.

1.12.Viết được hệ thức giữa tốc độ dài và tốc độ góc.

1.13. Nêu được hướng của gia tốc trong chuyển động  tròn đều và viết được công thức tính gia tốc hướng tâm.

1.14.Viết được công thức cộng vận tốc: .

1.15. Nêu được sai số tuyệt đối của phép đo một đại lượng vật lí là gì và phân biệt được sai số tuyệt đối và tỉ đối.

 

2.Kỹ năng

2.1. Xác định được vị trí của một vật chuyển động  trong hệ qui chiếu đã cho.

2.2. Lập được phương trình tọa độ x = x0 + vt.

2.3.Vận dụng được phương trình  x = x0 + vt đối với chuyển động thẳng đều của 1 hoặc 2 vật .

2.4.Vẽ được đồ thị của hai chuyển động thẳng đều cùng chiều, ngược chiều. Dựa vào đồ thị tọa độ xác định thời điểm, vị trí đuổi kịp hoặc gặp nhau.

2.5.Vận dụng được phương trình chuyển động và công thức v = v0 + at, s = v0t + at2/2, .

2.6.Vẽ được đồ thị vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều và xác định được các đặc điểm của chuyển động dựa vào đồ thị này.

2.7. Giải được bài tập về chuyển động  tròn đều.

2.8. Giải được bài tập về cộng hai vận tốc cùng phương và có phương vuông góc.

 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

VẬT LÍ LỚP 10-NC. BÀI SỐ 1

 

 I.TRẮC NGHIỆM

Tên chủ đề

 

Nhận biết

(cấp độ 1)

Thông hiểu

(cấp độ 2)

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

(cấp độ 3)

Cấp độ cao

(cấp độ 4)

Chương I

Động học chất điểm

Chuẩn KT, KN  kiểm tra: 

 1.1 đến 1.15

Chuẩn KT, KN  kiểm tra:

1.1 đến 1.15

Chuẩn KT, KN  kiểm tra:

2.1 đến 2.8

Chuẩn KT, KN  kiểm tra

2.1 đến 2.8

 

Số câu: 15

Số điểm:5

Số câu: 6

Số điểm:2

Số câu: 6

Số điểm:2

Số câu: 3

Số điểm:1

Số câu: 0

Số điểm: 0

Số câu:15

Số điểm:5

Tổng số câu:15

Tổng số điểm: 5

 

Số câu: 6

Số điểm: 2

Tỷ lệ: 20%

Số câu:  6

Số điểm: 2

Tỷ lệ: 20%

Số câu: 3

Số điểm: 1

Tỷ lệ: 10%

Số câu: 0

Số điểm: 0

Tỷ lệ: 0

Số câu:15

Số điểm: 5

Tỉ lệ: 50%

 

II.TỰ LUẬN

 

Tên chủ đề

 

Nhận biết

(cấp độ 1)

Thông hiểu

(cấp độ 2)

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

(cấp độ 3)

Cấp độ cao

(cấp độ 4)

Chương I

Động học chất điểm

Chuẩn KT, KN  kiểm tra: 

 

Chuẩn KT, KN  kiểm tra:

1.1 đến 1.15

Chuẩn KT, KN  kiểm tra:

 2.1 đến 2.8

Chuẩn KT, KN  kiểm tra

2.1 đến 2.8

 

Số câu: 3

Số điểm:5

Số câu:0

Số điểm:0

Số câu:1

Số điểm:1

Số câu:1

Số điểm:2

Số câu:1

Số điểm:2

Số câu : 3

Số điểm: 5

Tổng số câu: 3

Tổng số điểm: 5

 

Số câu: 0

Số điểm: 0

Tỷ lệ: 0

Số câu:1

Số điểm:1

Tỷ lệ: 10%

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỷ lệ: 20%

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỷ lệ: 20%

Số câu: 3

Số điểm: 5

Tỉ lệ: 50%

 

Các tin khác
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2016 (- Ngày cập nhật: 07/09/2016)
THÔNG BÁO THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3- NĂM 2016 (- Ngày cập nhật: 25/05/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4-5/2016 (- Ngày cập nhật: 10/04/2016)
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 12 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 11 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
THỜI KHÓA BIỀU - KHỐI 10 (15/02/2016) (- Ngày cập nhật: 04/02/2016)
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2016 (- Ngày cập nhật: 19/01/2016)
Phân công giảng dạy Năm học 2014 -2015 (- Ngày cập nhật: 30/10/2015)

Video

 • Quảng trị

  Quảng Trị yêu thương

  Xem tiếp >>
 • QUỸ TUỔI TRẺ SÁNG TẠO KHKT

  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng

  Lớp:I

  Khóa: 1998 - 2001

  Ủng hộ: 2 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:G

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:T

  Khóa: 1992-1995

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh

  Lớp:A1

  Khóa: 1997-2000

  Ủng hộ: 3 triệu đồng


  CỰU HỌC SINH ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG

  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A2

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thanh Long

  Khóa: 1994-1997

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp D

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp K

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 2,5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp H

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp G

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp E

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 5 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Sỹ Trị - Lớp D

  Khóa: 1983 - 1986

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể cựu học sinh ở Chi cục Hải quan Quảng Trị

  Khóa: Nhiều khóa

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A1

  Khóa: 2014-2017

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Hồ Thị Thuý Nhi - Lớp I

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Nguyễn Thị Kim Thoa – Lớp I

  Khóa: 2001-2004

  Ủng hộ: Ủng hộ 3 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Bảo Châu – Lớp B2

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Ủng hộ 1 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Lê Hồng Dũng – Lớp I

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Phạm Bằng Giang – Lớp B

  Khóa: 1993-1996

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp A

  Khóa: 2000-2003

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp C

  Khóa: 1999-2002

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Tập thể học sinh lớp B

  Khóa: 1998-2001

  Ủng hộ: Ủng hộ 10 triệu đồng


  Cá nhân/Tập thể: Đinh Xuân Nam

  Khóa: 1991-1994

  Ủng hộ: Công ty cổ phần Tân Hiếu – Số D29 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông – Hà Nội: 54 triệu đồng


  LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  THỜI TIẾT - TỶ GIÁ